Business Finlands tjänster för små- och midcap-företag

Håller Finland på att bli för litet? Behöver ni hjälp för internationell tillväxt och förnyelse? Vi erbjuder finansiering, rådgivning, information och kontakter för målmarknaderna för de finländska företagen med störst tillväxtpotential. Våra grundtjänster är avgiftsfria.

Våra tjänster för små och medelstora företag och midcap-företag

Hur bli 

kund hos oss?

För vem?

Business Finlands expert- och finansieringstjänster är avsedda för företag som strävar efter djärv tillväxt och förnyande av affärsverksamheten på internationella marknader.

För att vara kund hos Business Finland bör ett företag ha följande

  1. finländskt FO-nummer
  2. tillräckliga finansiella resurser för internationalisering
  3. mångsidig kompetens och team
  4. önskan om ökad tillväxt på den internationella marknaden
  5. konkurrensfördel på den internationella marknaden

Uppfyller ert SME- eller midcap-företag de ovanstående kriterierna? Ta kontakt med vår kundtjänst så kan vi tillsammans diskutera hur vi kan hjälpa ditt företag på bästa sätt.

Bli kund hos oss

 

Startup, små och medelstora och stora företag

Startup-företag

Startup-företag är unga små och medelstora företag som siktar på snabb internationell tillväxt. Business Finlands tjänster för startup-företag är i huvudsak riktade till tillväxtföretag som bedrivit verksamhet mindre än fem år. Se tjänster för startup-företag.

Små och medelstora företag samt midcap-företag

Små och medelstora företag har färre än 250 anställda och en omsättning på högst 50 miljoner euro eller en balansomslutning på högst 43 miljoner euro. Företag som är större än så klassificeras som storföretag.

Midcap-företag är stora företag som enligt det senaste fastställda bokslutet har en omsättning på högst 300 miljoner euro. Omsättningen granskas på koncernnivå.

Obs! Om ett företag till sin storleksklass är ett storföretag på grund av innehav av offentliga samfund är det aldrig ett midcap-företag.

Vid en uträkning av huruvida koncernens omsättning överskrider gränsen på 300 miljoner euro, beaktas inte kapitalplacerares ägarandel eller andra innehav. 

Stora företag

Stora företag är företag med över 250 anställda, en omsättning som överskrider 300 miljoner euro eller en balansomslutning som överskrider 43 miljoner euro. Se tjänster för stora företag.