Med samarbete ut i världen?

Business Finland främjar finländska företags och forskningsgruppers nätverksbildande med de bästa internationella kompanjonerna.

Europeiska program

och nätverk

I de europeiska programmen och nätverken får finländarna utveckla sitt kunnande i samarbete med internationella forskningsgrupper och företag. 

Läs mer på finska

Horisont Europa

Horisont Europa (2020-2027)  är EU:s största bidrag någonsin till finansiering och främjande av forskning och innovation i Europa.

Budgeten är imponerande 95 miljarder euro. För företag är de intressantaste pelarna de som tacklar globala utmaningar och stöder europeisk industriell konkurrenskraft. Forskning och utveckling, innovationer och internationell tillväxt är i fokus. Finska företag, organisationer och forskningsinstitutioner kan på samma villkor som motsvarande aktörer i andra EU-länder ansöka om medel från budgeten. Förutom finansiering erbjuder programmet även kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt nätverksbyggande med kollegor i och utanför Europa.

Det nationella kontaktkontoret för Horisont Europa verkar i Business Finland. Vår förkortning är EUTI, och vi erbjuder gratis tjänster till alla finländska aktörer som är intresserade av EU-finansiering och genomförande av EU-projekt.

Läs mer på finska