Business Finlands tjänster för stora företag

Siktar ni på djärv tillväxt på nya marknader? Är ni intresserad av internationellt samarbete vid forskning och utveckling? Vi erbjuder stora företag finansiering och kontakter från vårt partnernätverk. Våra bastjänster är gratis.

Hur bli

kund hos oss?

För vem?

Business Finlands expert- och finansieringstjänster är avsedda för företag som strävar efter djärv tillväxt och förnyande av affärsverksamheten på internationella marknader.

När?

För att vara kund hos Business Finland bör ett stort företag vara beredd på att

  • Förnya och utveckla sitt nätverk
  • Öppna dörrar till marknadsnätverk och värdekedjor för små och medelstora företag
  • Fungera som draglok och bära en del av risken inom ekosystem
  • Fungera som inflytelserik aktör inom EU-projekt

Uppfyller ert företag de ovanstående kriterierna? Ta kontakt med vår kundtjänst så kan vi tillsammans diskutera hur vi kan hjälpa ert företag på bästa sätt.

Bli kund hos oss

Små och medelstora och stora företag

Små och medelstora företag samt midcap-företag

Små och medelstora företag har färre än 250 anställda och en omsättning på högst 50 miljoner euro eller en balansomslutning på högst 43 miljoner euro. Midcap-företag är storföretag vars omsättning är högst 300 miljoner euro. Se tjänster.

Stora företag

Stora företag är företag med över 250 anställda, en omsättning som överskrider 300 miljoner euro eller en balansomslutning som överskrider 43 miljoner euro.