Business Finlands tjänster för startup-företag

Utvecklar ditt företag innovativa lösningar och planerar att växa på internationella marknader? Vi erbjuder för finansiering, rådgivning, information och kontakter för målmarknaderna för de finländska företagen med störst tillväxtpotential.

Hur vi kan
hjälpa till?

Business Finland stödjer ambitiösa startup-företag som siktar högt, löser betydande utmaningar och investerar tungt i forskning, utveckling och internationell företagsutveckling.

Vi fokuserar på innovativa startup-företag som har finskt organisationsnummer och brinner för global tillväxt. Företagen utvecklar en produkt eller tjänst som möter betydande globala behov och utmaningar. Business Finland delar risken med grundarna och investerarna. Vi söker morgondagens finska framgångshistorier från olika branscher och bakgrunder.

Våra villkor för att stödja morgondagens framgångshistoria:

 • Konkurrensfördel på internationella marknader baserat på innovativ lösning eller affärsmodell
 • Återverkan på Finland
 • Mångsidiga kompetenser och team, enbart teknik räcker inte
 • Planerade eller pågående större FoU-projekt
 • Tillräckliga resurser samt vilja och förmåga att skaffa privat finansiering
 • Grundare och styrelse med åtagande om internationell tillväxt

Vi fokuserar även starkt på deeptech-startups. Deeptech-startups har en stor potential att förändra hela branscher.

Utöver de ovannämnda villkoren har deeptech startups:

 • En affärsidé baserad på den senaste vetenskapliga eller industriella forskningen
 • Existerande stark immaterialrättsstrategi, eller möjlighet att skapa en sådan, baserad på forskning som ger konkurrensfördelar
 • Engagerat grundarteam med en solid balans av vetenskaplig och affärsmässig kompetens och en plan för teamutveckling
 • Hög teknisk och marknadsmässig etableringsrisk men genombrott i sikte

1
Kartläggning av behov

Business Finland erbjuder startups skräddarsytt stöd grundat på de egna individuella behoven.

2
Skräddarsydda tjänster

Tillsammans planerar vi en skräddarsydd tjänsteväg för var och en inklusive tjänster från Business Finland och Team Finland.

Våra tjänster för startup-företag

Kontakta oss

Marko Kotonen

Manufacturing and industrial solutions / digitalization, ICT, Energy and clean tech

Antti Salminen

BtoB services, Consumer/Design, Software, Dual use tech 

Jaana Rantanen

Deep Tech, Commercialization of science 

Tuomas Planman

Health and Wellbeing, Life Science, Medical Devices, Deep Tech 

Olli Sinerma

Creative Industries and AI

Jukka Lohivuo

Industrial solutions, ICT, Digitalization

Marko Vänskä

International investor connections - South Europe region

Marika Mäkelä

International investor connections - Nordics, Central Europe and US

Shi Ting Chen

International investor connections - Asia

Aziz Rahman

International investor connections - UK, Middle-East

Sari Paavilainen

Team Finland & international co-operation

Anne Turula

Team Finland co-operation

Hur bli
kund hos oss?

För vem?

Business Finlands expert- och finansieringstjänster är avsedda för företag som strävar efter djärv tillväxt och förnyande av affärsverksamheten på internationella marknader.

För att vara kund hos Business Finland bör ett företag ha följande 

 1. finländskt FO-nummer
 2. tillräckliga finansiella resurser för internationalisering
 3. mångsidig kompetens och team
 4. önskan om ökad tillväxt på den internationella marknaden
 5. konkurrensfördel på den internationella marknaden

Uppfyller ert startup-företag de ovanstående kriterierna? Ta kontakt med vår kundtjänst så kan vi tillsammans diskutera hur vi kan hjälpa ditt företag på bästa sätt.

Bli kund hos oss

Startup och små och medelstora företag

STARTUP-FÖRETAG

Startup-företag är unga små och medelstora företag som siktar på snabb internationell tillväxt. Business Finlands tjänster för startup-företag är i huvudsak riktade till tillväxtföretag som bedrivit verksamhet mindre än fem år. 

SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SAMT MIDCAP-FÖRETAG

Små och medelstora företag har färre än 250 anställda och en omsättning på högst 50 miljoner euro eller en balansomslutning på högst 43 miljoner euro. Midcap-företag är storföretag vars omsättning är högst 300 miljoner euro. Se tjänster.