Fart på den internationella tillväxten med nya verksamhetsmodeller

Talent-finansiering är avsedd för små och medelstora företag och midcap företag som avsevärt reformerar sina nuvarande verksamhetsmetoder och ledning för att förbättra sin beredskap för internationell tillväxt. Företaget har en klar förståelse för sina utvecklingsbehov, och har vanligtvis fler än 10 anställda.

Utöver internationell tillväxt är Business Finlands påverkan att öka antalet internationella experter som arbetar i Finland som ett resultat av utvecklingsprojekt.

Talent-finansiering beviljas ett företag endast en gång.

Talent-finansiering

Finansieringen kan sökas av små och medelstora företag och midcap-företag som söker internationell tillväxt med en egen produkt, tjänst eller affärsmodell som sticker ut från konkurrenterna. Målet med de finansierade åtgärderna bör vara att öka internationaliseringskompetens hos företagets egen personal.

Talent-finansieringen är 20 000-50 000 euro. Finansieringen av Business Finland täcker 50 procent av projektets kostnader, som kan ligga på mellan 40 000 och 100 000 euro. Finansieringen är ett stöd som inte behöver betalas tillbaka. Stödet betalas inte i förskott utan hela finansieringen betalas i samband med slutrapporten.

Business Finland bedömer alltid, utöver innehållet, företagets affärsverksamhet som en helhet: konkurrensfördelar och tillväxtplaner, team och om finansieringen är tillräcklig. Företaget måste särskilja sig från konkurrenterna på den internationella marknaden och därmed skapa en ökad export.

Finansieringen kan riktas till företag som befinner sig i olika skeden av internationaliseringen.

För företag som redan har etablerat sin verksamhet, men som befinner sig i början av internationaliseringen, kan utveckling och pilotering av nya verksamhetsmetoder och rekryteringsprocesser vara föremål för utveckling.

Företag som befinner sig i en fas med stark internationell tillväxt kan personalutveckling vara t.ex. skapandet av en internationell kultur, en förändring av chefsarbetet, pilotprojekt/försök med nya verksamhetsmetoder.

Ämnet för personalutveckling av pionjärföretag verksamma på globala internationella marknader kan utveckla t.ex. en ny global verksamhetsmetod och pilottesta den eller bearbeta den egna verksamhetsmetoden till en säljbar tjänsteprodukt.

Vad krävs av ditt företag?
  • De konkreta utvecklingsbehoven av verksamhetsmetoder och ledning som krävs av företagets internationalisering har identifierats innan finansieringen söks
  • Huvudinnehållet i projektet är utveckling och pilotering, inte undersökningar
  • Säkerställd total finansiering under projekttiden
  • En typisk mottagare av finansiering är ett företag som sysselsätter mer än 10 personer, som förnyar sina arbets-, organisations- och ledningsrutiner för att påskynda internationell tillväxt
  • En produkt som sticker ut från konkurrenterna på den internationella marknaden, konkurrensfördel och tillväxtvision

Se anvisningar för ansökning av Talent-finansiering

 

Hur fungerar Business Finlands finansiering?

1
Innan du ansöker

Planera projektet och ställ upp mål. Se till att du har tillräcklig egen finansiering.

2
Sök finansiering

Sänd ansökan i nätservice. Lämna in de tilläggsuppgifter som begärs.

3
Godkänn finansieringsbeslutet

Business Finland bedömer ansökan och meddelar ett beslut. Läs beslutet och villkoren noga och godkänn beslutet i nätservice.

4
Använd finansieringen

Organisera projektbokföringen. Meddela eventuella förändringar till Business Finland.

5
Rapportera om projektet

Rapportera om genomförandet och kostnaderna. Lämna in på en rapport de tilläggsuppgifter som begärs.