Siirry sisältöön

Vauhtia kansainväliseen kasvuun uusilla toimintamalleilla

Talent-rahoitus on tarkoitettu pk- ja midcap-yrityksille, jotka uudistavat merkittävästi nykyisiä toimintatapojaan ja johtamista parantaakseen valmiuksiaan kansainväliseen kasvuun. Yrityksellä on selkeä käsitys kehittämistarpeistaan, ja tyypillisesti sillä on yli 10 työntekijää.

Kansainvälisen kasvun lisäksi Business Finland vaikuttavuustavoite on, että kehittämisprojektien seurauksena Suomessa työskentelevien kansainvälisten osaajien määrä kasvaa.

Talent-rahoitus myönnetään yritykselle vain yhden kerran.

Talent-rahoitus

Rahoitusta voivat hakea pk-ja midcap-yritykset, jotka hakevat kansainvälistä kasvua kilpailijoista erottuvalla omalla tuotteella, palvelulla tai liiketoimintamallilla. Rahoitettavien toimenpiteiden tavoitteena tulee olla oman henkilöstön kansainvälistymistaitojen lisääntyminen.

Talent-rahoitus on 20 000-50 000 euroa. Business Finlandin rahoitus kattaa 50 prosenttia projektin kustannuksista, jotka voivat olla 40 000-100 000 euroa. Rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Avustusta ei makseta ennakkoon, vaan koko rahoitus maksetaan loppuraportin yhteydessä. Business Finland arvioi aina päätöstä tehdessään sisällön lisäksi yrityksen liiketoimintaa kokonaisuutena: kilpailuetua ja kasvusuunnitelmaa, tiimiä ja rahoituksen riittävyyttä. Yrityksen tulee erottua kilpailijoista kansainvälisillä markkinoilla ja saada sitä kautta aikaan viennin kasvua.

Rahoitus voi kohdistua kansainvälistymisen eri vaiheissa oleviin yrityksiin.

Toimintansa jo vakiinnuttaneille, mutta kansainvälisen liiketoiminnan osalta alkuvaiheessa olevilla yrityksillä kehittämisen kohteena voivat olla uusien toimintatapojen ja rekrytointiprosessin kehittäminen ja pilotointi.

Vahvassa kansainvälisen kasvun vaiheessa olevilla yrityksillä henkilöstön kehittämisen kohteena voivat olla esimerkiksi kansainvälisen kulttuurin rakentaminen, esihenkilötyön muutos, uusien toimintatapojen pilotoinnit/kokeilut.

Globaaleilla kansainvälisillä markkinoilla toimivien edelläkävijäyritysten henkilöstön kehittämisen kohteena voivat olla esimerkiksi uusi globaali toimintatapa ja sen pilotointi, oman toimintatavan kehittäminen myytäväksi palvelutuotteeksi.

Mitä yritykseltäsi vaaditaan?
  • Yrityksen kansainvälistymisen edellyttämät toimintatapojen ja johtamisen konkreettiset kehittämistarpeet on tunnistettu ennen rahoituksen hakemista.
  • Projektin pääsisältö on kehittämistä ja pilotointia, ei selvityksiä.
  • Varmistettu projektinaikainen kokonaisrahoitus.
  • Tyypillinen rahoituksen saaja on yli 10 henkeä työllistävä yritys, joka uudistaa työ-, organisaatio- ja johtamisen käytäntöjään kansainvälistä kasvua vauhdittamaan.
  • Kansainvälisillä markkinoilla kilpailijoista erottuva tuote, kilpailuetu ja kasvuvisio.

 

Katso ohjeet Talent-rahoituksen hakemiseen

Tee kartoitus ennen hakemuksen jättämistä

Vastaa yritystäsi koskeviin kysymyksiin ja saat heti tietää, onko Business Finland oikea taho tarjoamaan rahoitus- ja kansainvälistymispalveluita yrityksellesi. Kartoituksen tekemiseen menee 5-10 minuuttia ja sitä ei voi tehdä toisen yrityksen puolesta.

Tee kartoitus

Miten Business Finlandin rahoitus toimii?

1
Ennen kuin haet

Suunnittele projekti ja määrittele tavoitteet. Varmista oman rahoituksen riittävyys.

2
Hae rahoitusta

Lähetä hakemus asiointipalvelussa. Toimita pyydetyt lisätiedot.

3
Hyväksy rahoituspäätös

Business Finland arvioi hakemuksen ja ilmoittaa päätöksestä. Tutustu päätökseen, lue ehdot ja hyväksy päätös asiointipalvelussa.

4
Käytä rahoitus

Järjestä projektikirjanpito. Ilmoita mahdollisista muutoksista Business Finlandille.

5
Raportoi projekti

Raportoi toteutus ja kustannukset. Toimita pyydetyt lisätiedot raporttiin.