Siirry sisältöön

Saavutettavuusseloste

Business Finlandin tavoitteena on tarjota digitaalisia palveluita joita kaikki voivat käyttää tilanteesta riippumatta. Saavutettavuus parantaa digitaalisten palveluiden laatua ja edistää kaikkien mahdollisuutta käyttää julkisia palveluita.

Olemme sitoutuneet EU:n saavutettavuusdirektiiviin ja sitä toteuttavaan lakiin digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Tämä tarkoittaa, että sivustomme tullee täyttämään Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 -kriteeristössä esitettyjen vaatimusten tasot A ja AA.

Tämä saavutettavuusseloste on julkaistu 23.9.2020. Tämä saavutettavuusseloste perustuu Business Finlandin ja ulkopuolisen asiantuntijan tekemään yhteiseen arviointiin.

Sivustot, jotka täyttävät kriittiset saavutettavuusvaatimukset

Seuraavat sivustot täyttävät suurelta osin lain edellyttämät vaatimukset eikä sivustolla ole kriittisiä saavutettavuuspuutteita.

Seuraavat sivustot tulevat täyttämään vuoden 2023 aikana suurelta osin lain edellyttämät vaatimukset eikä sivustolla ole kriittisiä saavutettavuuspuutteita.

Ei-saavutettava sisältö

Em. sivustoilla on ei-saavutettavaa sisältöä, joka ei kuulu lainsäädännön piiriin tai jota ei ole vielä ehditty muuttaa.

Sisältö, joka ei kuulu lainsäädännön piiriin:
  • toimisto-ohjelmien tiedostot (esim. doc, pdf, odt), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018 ja joita ei tarvita asiointiin
  • video- tai äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020.
Sisällöt, jotka eivät vastaa kriteereitä:
  • Liitetiedostot

    Niiltä osin kuin ennen 23.9.2018 julkaistuja liitetiedostoja (ohjeistuksia, jne.) tarvitaan asiointiin, muutamme nämä keskeiset asiointiin tarvittavat liitetiedostot saavutettaviksi.

    Tiedostojen suuresta määrästä johtuen teemme saavutettavuuskorjauksia sitä mukaa kuin tiedostoja päivitetään. Koulutamme henkilöstöä tuottamaan sisältöä saavutettavasti ja seuraamme sivuston saavutettavuuden tilaa jatkuvasti.

  • Muut sisällöt

    Sivustolla on joitakin CSV-muotoisia taulukoita. Näiden taulukoiden sarakkeiden lajitteluun käytettävien ikonien tummuuskontrastisuhde ei täytä WCAG 2.1 -kriteeriä 1.4.11. Sivuston yläkuvien (Hero-kuva) ja niiden päällä olevien tekstien kontrastisuhde ei täytä direktiivin kriteeriä 1.4.3.. Lisäksi kaikki webinaaritallenteet ja niiden materiaalit tai PowerBi-raportit eivät ole saavutettavia.

Jos haluat tiedot tai asioida saavutettavassa muodossa, kerromme seuraavassa miten toimia.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen sivustollamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Vastaamme palautteeseesi 14 päivän sisällä.

Sinulla on oikeus perustellusta syystä saada saavutettavassa muodossa tiedot, jotka tarvitset etujesi, oikeuksiesi tai velvollisuuksiesi selvittämiseksi tai toteuttamiseksi. Jos et saa näitä tietoja verkkopalvelustamme saavutettavassa muodossa, voit tehdä pyynnön lähettämällä sähköpostin alla olevaan sähköpostiosoitteeseen. Vastaamme pyyntöösi 14 päivän sisällä. Jos pyyntö koskee laajaa sisältöä, voimme jatkaa vastausaikaa enintään kahdella viikolla. Ilmoitamme sinulle, jos vastausaikaa jatketaan. Jos emme toimita tietoja saavutettavassa muodossa, laadimme sinulle siitä kirjallisen perustellun todistuksen.

Palaute

Saavutettavuuskantelun ja -selvityspyynnön tekeminen

Jos huomaat sivustollamme saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille (kts. Ohjeet edellä).

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit tehdä selvityspyynnön Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten noudattamista Suomessa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot löydät Saavutettavuusvaatimukset.fi -verkkosivulta.

Sinulla on oikeus tehdä saavutettavuuskantelu Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, jos emme noudata digitaalisten palveluiden tarjoamisesta annetussa laissa säädettyjä vaatimuksia ja velvollisuuksia. Myös ohjeet kantelun tekemiseksi löydät Saavutettavuusvaatimukset.fi -verkkosivulta.