Siirry sisältöön

Kehitä t&k-rahoituksella pk- tai midcap-yrityksesi osaamista, tuotteita tai palveluita

Kansainvälisille markkinoille tähtäävä yritys voi Business Finlandin t&k-rahoituksen avulla uudistaa tai kehittää kokonaan uusia tuotteita, palveluita, tuotantomenetelmiä tai liiketoimintamalleja. T&k-rahoitus voi kohdistua vain tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuviin kustannuksiin.

Rahoitus tutkimukseen, kehitykseen tai pilotointiin

Business Finland voi rahoittaa merkittävää kasvua vientimarkkinoilta tavoittelevia pk- ja midcap-yrityksiä myöntämällä avustusta tai lainaa kunnianhimoisiin t&k-projekteihin, jotka tuottavat yritykselle kansainvälistä kilpailuetua. Business Finlandin rahoitus on kilpailtua ja harkinnanvaraista.

Mitä yritykseltäsi vaaditaan?
  • Yrityksenne on pk-yritys (alle 250 työntekijää, liikevaihto enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa) tai midcap-yritys (konsernitason liikevaihto enintään 300 miljoonaa euroa), joka aidosti tavoittelee merkittävää kansainvälistä kasvua.
  • Yrityksenne on kehittämässä uusia innovatiivisia tuotteita tai palveluita, tuotantomenetelmiä tai liiketoimintamalleja, joilla saavutetaan kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla.
  • Yrityksenne haluaa luoda uutta osaamista, joka tuo sille kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla.

Avustus

Avustusta voidaan myöntää kriittiseen tutkimustyöhön, jolla pyritään vähintään toimialalle uuden tiedon hankkimiseen ja jolla luodaan valmiuksia myöhemmälle kehittämistyölle, mutta jonka tuloksena ei vielä synny valmista tuotetta tai palvelua.

Myönnämme pk-yritysten tutkimusprojekteihin 50 % avustusta. Kun projektin sisältö on kokonaan teollista tutkimusta*, myönnämme 60 % avustusta projektin hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Midcap-yrityksille avustus on tutkimusprojekteihin 40 %. Kun projektin sisältö on kokonaan teollista tutkimusta*, myönnämme 50 % avustusta projektin hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Korotetulla avustustasolla pyrimme kannustamaan yrityksiä panostamaan pitkäjänteiseen tutkimustyöhön ja mahdollistamme suuremman riskin ottamisen työn sisällössä. Maksamme avustuksen jälkikäteen raportoimienne toteutuneiden kustannusten perusteella.

*Ks. määritelmä sivun oikeasta laidasta

Laina

Laina on tarkoitettu yrityksenne kehitys- ja pilotointiprojekteihin. Se voi kattaa pääsääntöisesti enintään 50 % projektinne kokonaiskustannuksista. Perustellusta syystä laina voi kattaa 70 % projektin kokonaiskustannuksista. Yrityksenne voi saada 30 % projektille myönnetystä lainarahoituksesta ennakkona projektin alussa ja lopun maksamme toteutuneiden kustannusten perusteella. Lainan korko on matala, tällä hetkellä 1,25 %, eikä lainalle pääsääntöisesti vaadita vakuuksia. Laina-aika on lähtökohtaisesti seitsemän tai kymmenen vuotta, joista lyhennysvapaita vuosia on kolme tai viisi – tai tarvittaessa enemmänkin. Jos projekti epäonnistuu tai sen tuloksia ei voida hyödyntää liiketoiminnassanne, laina voidaan osittain jättää perimättä.

Lainarahoituksella yrityksesi voi esimerkiksi todentaa ratkaisun toimivuuden yhteistyössä asiakkaan kanssa, kehittää uusia tuotteita tai palveluita tai nopeuttaa pääsyä markkinoille.

Mitä voidaan rahoittaa?

Projekti voi sisältää sekä tutkimus- että kehitystyötä. Tällöin Business Finland arvioi projektin sisältöä kokonaisuutena huomioiden eri luonteiset tekemiset.

Vaikka projektin kokonaisrahoitus, resurssit ja suunnitelmat ovat kunnossa, rahoituksen myöntäminen edellyttää lisäksi, että ilman sitä projektia ei joko voitaisi toteuttaa lainkaan tai se voitaisiin toteuttaa huomattavasti hitaammin tai suppeampana. 

Katso ohjeet rahoituksen hakemiseen

Tee aina kartoitus ennen kuin jätät hakemuksen

Vastaa yritystäsi koskeviin kysymyksiin ja saat heti tietää kannattaako hakemusta tässä vaiheessa jättää. Samalla nopeutat mahdollisen hakemuksesi käsittelyä – kartoitus on osa rahoitusprosessia. Kartoituksen tekemiseen menee yritykseltäsi aikaa 5-10 minuuttia. Kartoitusta ei voi tehdä toisen yrityksen puolesta. 

Tee kartoitus

Mitä on teollinen tutkimus?

Suunniteltua tutkimusta tai uuden tiedon ja taitojen hankkimiseen pyrkivää kriittistä tutkimusta, jonka tavoitteena on, että näitä tietoja voidaan käyttää uusien tuotteiden, prosessien tai palvelujen kehittämiseen tai että olemassa olevat tuotteet, prosessit tai palvelut paranevat huomattavasti. Tämä koskee mitä tahansa alaa tai teknologiaa (ml. mm. digitaalitoimialat ja -teknologiat, kuten suurteholaskenta, kvanttiteknologia, lohkoketjuteknologia, tekoäly, kyberturvallisuus, massadata ja pilvipalveluteknologia).

Miten Business Finlandin rahoitus toimii?

1
Ennen kuin haet

Suunnittele projekti ja määrittele tavoitteet. Varmista oman rahoituksen riittävyys.

2
Hae rahoitusta

Lähetä hakemus asiointipalvelussa. Toimita pyydetyt lisätiedot.

3
Hyväksy rahoituspäätös

Business Finland arvioi hakemuksen ja ilmoittaa päätöksestä. Tutustu päätökseen, lue ehdot ja hyväksy päätös asiointipalvelussa.

4
Käytä rahoitus

Järjestä projektikirjanpito. Ilmoita mahdollisista muutoksista Business Finlandille.

5
Raportoi projekti

Raportoi toteutus ja kustannukset. Toimita pyydetyt lisätiedot raporttiin.