Siirry sisältöön

Audiovisuaalisen alan tuotantokannustin

Tuotantokannustin on 25 % maksuhyvitys Suomessa toteutetun tuotannon kuluista.

Vuoden 2024 vuosibudjetti on yhteensä 12 miljoonaa euroa. 

Av-tuotantokannustin on enintään 25 prosentin maksuhyvitys Suomessa toteutetun tuotannon kustannuksista. Kannustimen avulla houkutellaan ulkomaisia audiovisuaalisen alan tuotantoyhtiöitä toteuttamaan tuotantoja Suomessa ja edistetään kotimaisten hankkeiden kansainvälistä rahoitusta. Eduskunta hyväksyi vuoden 2023 lopussa budjettiin kahden miljoonan lisäyksen, joten vuoden 2024 budjetti on 12 miljoonaa euroa.

Mitä?

 • Hyvitettäviä kustannuksia ovat audiovisuaalisten teosten tuotannosta suoraan Suomessa syntyneet kustannukset, myös tuotantoa edeltävä vaihe ja jälkituotanto.
 • Suomessa syntyneiden, hyväksyttävien kustannusten määrä saa olla enintään 80 % tuotannon kokonaisbudjetista.
 • Kustannuksia hyväksytään aikaisintaan siitä päivästä lähtien, kun hakemus on kirjautunut Business Finlandiin ja kaikki vaadittavat hakemuksen asiakirjat on toimitettu päätöskäsittelyä varten.
 • Business Finland maksaa hyvityksen toteutuneita kustannuksia vastaan.
 • Tammikuusta 2024 alkaen: projektin on käynnistyttävä 12 kuukauden kuluessa rahoituspäätöksen myöntämisestä Suomessa syntyvien kustannusten osalta.

Kenelle?

 • Suomalainen tai ulkomainen tuotantoyhtiö
 • Tuotantoihin valitut muut audiovisuaalisen alan yhtiöt

Kenelle ei?

 • Valtion, kunnan tai seurakunnan viranomaiset tai laitokset, valtionenemmistöiset yhtiöt tai edellä mainittuihin verrattavat yhteisöt tai laitokset
 • Vaikeuksissa olevat yritykset (ks. vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä)
 • Yksityiset elinkeinonharjoittajat

Mihin?

 • Fiktiiviset pitkät elokuvat
 • Dokumenttielokuvat
 • Käsikirjoitetut sarjamuotoiset fiktiot
 • Animaatiotuotannot

Mihin ei?

 • Mainokset ja markkinointituotannot
 • Dokumenttisarjat
 • Tv-reality, talk-showt tai saippuaoopperat
 • Musiikkivideot tai musiikkitapahtumien tallenteet
 • Viihde- tai urheilutapahtumien kuvaukset tai niiden tallenteet
 • Yritysten omat markkinointitarkoituksiin tai henkilöstön koulutuksiin tuotetut audiovisuaalisen alan tuotannot
 • Tuotannot, joissa julkisen rahoituksen osuus Suomessa syntyvistä kustannuksista ylittää 50 prosenttia

Hyvitettävät kustannukset

 • Suomessa tehtävään tuotantoon liittyvät tavara- ja palveluostot sekä laite- ja tilavuokrat Suomessa verovelvollisilta yrityksiltä.
 • Suomessa tehdystä työstä Suomessa verovelvollisille työntekijöille maksetut ennakonpidätyksen alaiset rahapalkat.
 • Jos projektille hyväksytään konserni-/intressiostoja, konserni-/intressiyrityksen tulee noudattaa samoja rahoitusehtoja kuin rahoituksen saajan ja eritellä syntyneet kustannukset rahoitusehtojen mukaisesti (kohta 15). 
 • Business Finlandin edellyttämän tilintarkastajan määrämuotoisen tarkastusraportin kustannukset voidaan hyväksyä projektin kustannuksiksi. 
 • Muut kustannukset (flat rate) enintään 20 % palkkojen ja ostojen yhteissummasta. Muiden kustannusten ei tarvitse sisältyä projektikirjanpitoon eikä niitä tarvitse eritellä raportoinnin yhteydessä. Näitä voivat olla esimerkiksi:
  • matkoihin liittyvät kustannukset (Suomessa ja kun lähtö- tai kohdemaa on Suomi)
  • Teosto-maksut
  • tuottajan palkkio
  • yleiskustannukset, kuten esimerkiksi hallinnolliset palvelut (talous- ja lakiasiat) sekä henkilökohtaiset työvälineet (mm. tietokoneet ja puhelimet) 
  • laskennalliset kustannukset, kuten esimerkiksi oman kaluston käytöstä syntyneet kustannukset.

Kustannuksia, joita ei hyvitetä, ovat muun muassa

 • Arvonlisävero
 • Rahoituskulut tai rahoituksen hankintaan liittyvät kulut
 • Markkinointi- ja levityskustannukset

Uutisia ja ammattilaisten kokemuksia yhteistyöstä suomalaisten kanssa Film in Finlandin sivuilla

Film in Finland uutissivu

Ole yhteydessä Business Finlandiin, kun suunnittelet maksuhyvityksen hakemista. Etukäteen lähetetty lyhyt tiivistelmä tuotannosta edistää keskustelun käymistä. Hakemuksen voi tehdä vasta kun vähintään 60 % rahoituksesta on varmistunut ja voit toimittaa kaikki hakemuksen liitteet (katso Hakemuksen kysymykset ja hakemuksen liitteet). 

Suomalainen rahoituksen hakija

 1. Rahoitusta haetaan Business Finlandin asiointipalvelussa.

Ulkomainen rahoituksen hakija

 1. Jos tuotannossa ei ole suomalaista osatuottajaa, ulkomaisen tuotantoyhtiön on käytettävä suomalaista tuotantokoordinaattoriyritystä. Suomalainen osapuoli tarvitaan, jotta Business Finland voi valvoa rahoituksen käyttötarkoituksen toteutumista. 
 2. Ulkomainen tuotantoyhtiö ja koordinaattori tekevät keskenään sopimuksen, jossa sovitaan mm. työnjaosta, maksuehdoista ja -aikatauluista. Tuotantokoordinaattorisopimuksessa on suositeltavaa yksilöidä ne tehtävät, jotka koordinaattoriyritys on valtuutettu hoitamaan. Huolehdi, että tuotantokoordinaattoriyrityksellä on oikeus hoitaa rahoitusta koskeva asiointi Business Finlandin kanssa.
 3. Koordinaattori, jolla on Y-tunnus, täyttää hakemuksen Business Finlandin asiointipalvelussa ulkomaisen hakijan puolesta, ulkomaisen hakijan tiedoin.
 4. Koordinaattori hankkii palvelut ulkomaiselle rahoituksen saajalle, maksaa laskut ja laskuttaa ne ja oman palkkionsa rahoituksen saajalta.
 5. Koordinaattori ylläpitää kustannuserittelyä.
 6. Projektissa on noudatettava suomalaista kirjanpitolakia ja -käytäntöjä sekä käytettävä suomalaista riippumatonta tilintarkastajaa. 

Rahoituksen vähimmäisvaatimukset
blobid0.png

 • Kokonaistuotantobudjetti ja tuotannon synnyttämä kulutus Suomessa on vähintään yllä olevan taulukon mukainen.
 • Vähintään 25 % kokonaistuotantobudjetin rahoituksesta tulee Suomen ulkopuolelta; ulkomaiselta levittäjältä, jakelijalta, osatuottajalta tai muulta yksityiseltä rahoittajalta.
  • Rahoitussuunnitelmaan on yksilöitävä kaikki rahoituslähteet, summat ja prosenttiosuus koko tuotannosta budjetista.
  • Ulkomaisena ei pidetä sellaiselta yhteisöltä saatua rahoitusta, jossa määräysvaltaa käyttää suomalainen yritys tai omistaja.
  • Ulkomaisena yksityisenä rahoituksena ei pidetä esimerkiksi osatuottajan kautta tulevaa ulkomaista tuotantokannustinta eikä verohyvitystä.
 • Tuotannon on muodostettava taiteellinen kokonaisuus, joka perustuu kulttuuriarvoihin ja joka sisältää taiteellista ja luovaa työtä (Valtioneuvoston asetus maksuhyvityksestä audiovisuaalisten teosten tuotantoon). Tuotannon taiteellisen sisällön tasoa ei arvioida.
 • Tuotannolla pitää olla jakelu- tai levityssopimus vähintään yhdellä alustalla tai yhdellä territoriolla.
 • Tuotannossa on mukana suomalainen yhteistuottaja tai tuotannossa on mukana suomalainen tuotantokoordinaattori.
 • Tuotannossa kuvataan suomalaista lokaatiota, kuten maisemaa tai arkkitehtuuria tai tuotannossa käytetään suomalaista taiteellista tai muuta luovaa erityisosaamista kuten:
  • kerronta
  • ohjaus
  • näyttelijän työ
  • tuotantosuunnittelu
  • kuvakäsikirjoittaminen
  • efekti
  • värimäärittely
  • animaatiohahmosuunnittelu
  • säveltäminen/musiikki/äänisuunnittelu
  • tuotemuotoilu/muotisuunnittelu/puvustus

Raportointi

Raportoinnin muutokset vuodelle 2024

Kustannus- ja sisältöraportin yksittäinen jakso ei voi olla alle 6 kuukauden.

Business Finlandin uusi raportointijärjestelmä on otettu käyttöön AV-tuotantokannustimille syksyllä 2023. Raportin täyttämistä on helpotettu ohjeistuksella sekä yhtenä tapahtumana tehtävällä kustannus- ja sisältöraportilla. Uusina seurantakysymyksinä pyydetään työllisten lukumäärä sekä projektin aikana syntyneet vientitulot.

Suomalainen rahoituksen saaja raportoi asiointipalvelussa

 1. Sisältöraportti tuotannon etenemisestä
 2. Kustannustilitys tuotannolle kohdennetuista kustannuksista. Tilitykseen liitetään määrämuotoinen kustannuserittely sekä riippumattoman suomalaisen tilintarkastajan määrämuotoinen tarkastusraportti.

Ulkomainen rahoituksen saaja raportoi Powerpoint-raportilla

 1. Suomalainen tuotantokoordinaattoriyritys ylläpitää projektikirjanpitoa ja kustannuserittelyä.
 2. Tilintarkastaja tarkastaa koordinaattorin kirjanpidon.
 3. Koordinaattori toimittaa tilintarkastajan tarkastusraportin, raportointikauden maksutositteet ja kustannuserittelyn ulkomaiselle rahoituksen saajalle, joka maksaa koordinaattorin laskun.
 4. Ulkomainen rahoituksen saaja täyttää raportin ja lähettää sen sekä koordinaattorin toimittaman kustannuserittelyn ja tilintarkastajan tarkastusraportin allekirjoitettuina suojatulla sähköpostilla Business Finlandille. Ulkomaisen rahoituksen saajan raportointipowerpointin sekä englanninkieliset liitteet löydät englanninkieliseltä AV-sivulta.  
 5. Maksamme hyvityksen ulkomaiselle rahoituksen saajalle, kun raportti, tilitys, kustannuserittely ja tilintarkastusraportti on toimitettu määräaikaan mennessä Business Finlandille.

 

Projektit ja markkinointi

Vuonna 2017-2022 rahoitetut yritykset 
Katso lista.

Film in Finland 

Film in Finland on 2021 perustettu markkinointinimike, jonka tehtävänä on markkinoida suomalaista av-alaa ja sen osaajia, suomalaisia tuotantoja ja Suomea kuvauslokaationa kansainvälisille markkinoille. Film in Finland toimii koko Suomen kontaktipisteenä, edustaa alan toimijoita ja yhdistää osaajia ulkomailta tuleviin tiedusteluihin. Business Finland operoi Film in Finland -toimintaa.  

Film in Finland -nettisivu 

Film in Finland showreel (2022)

Seuraa Film in Finlandia sosiaalisessa mediassa: 

Hyödyllisiä linkkejä

Tiedote vuoden 2023 muutoksista (20.9.2022)

Film in Finland -nettisivu
Lisätietoa elokuva-alasta: Suomen Elokuvasäätiö
Lisätietoa tuotantopalveluista: Filming in Finland
Finnish Lapland Film Commission Production Guide 
APFI:n julkaisema ohjeistus kuvaksissa koronaviruspandemian aikana noudettaviksi terveysturvatoimintaohjeiksi 11.9.2020 

Kestävä kehitys

YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen toimintaohjelmasta ja tavoitteista, jotka ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä vuosina 2016–2030. Suomi on ollut yksi Agenda 2030:n toimeenpanon edelläkävijöistä.  Lisätietoja Agenda 2030 Suomessa 

Business Finland kannustaa yrityksiä toimimaan sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla.  Vuonna 2020 keräämme tietoa av-alan tuotantokannustinta saaneiden yritysten kestävän kehityksen käytännöistä loppuraportin yhteydessä. Tietoja hyödynnetään rahoituspalvelun kehittämisessä.

Esimerkkejä ja linkkejä Business Finlandin ohjelmatoiminnasta, joissa edistetään kestävän kehityksen tavoitteita:
1. Kestävän kehityksen jäljillä -blogi
2. Developing Markets Platform -ohjelma, ratkaisuja maailman kehityshaasteisiin
3. Bio- ja kiertotalous -ohjelma
4. Kestävyys matkailuvalttina
5. Sustainable manufacturing -ohjelma
6. Kaikki Business Finland -ohjelmat 

Muita kestävän kehityksen linkkejä:

 

Asiointipalvelu

Asiointipalvelussa voit hakea rahoitusta, raportoida projektisi edistymistä ja tehdä kustannustilityksen. Löydät palvelusta myös kaikki projektiisi liittyvät asiakirjat.

Asiointipalveluun

Rahoituspäätös

 • Hakemuksen käsittelyaika on noin 40 päivää. Hakemusten arviointiin osallistuu Business Finlandin edustajan lisäksi kaksi audiovisuaalisen alan riippumatonta asiantuntijaa, jotka arvioivat tuotannon tukikelpoisuutta kulttuurituotteen määritelmän näkökulmasta. 
 • Ehdollisen rahoituspäätöksen voi saada, kun tuotannon kokonaisrahoituksesta on koossa vähintään 60 % ja vähimmäisvaatimukset ovat täyttyneet. Ehdollinen rahoituspäätös on voimassa enintään 2 kuukautta. Päätös astuu voimaan, kun kaikki ehdolliseen päätökseen asetetut ehdot ovat täyttyneet ja rahoituksen saaja on hyväksynyt rahoituspäätöksen ja sen ehdot asiointipalvelussa.
 • Rahoituspäätöksen voi hyväksyä henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus. Lue lisää
 • Rahoituksen hakijan nimi, haetun ja myönnetyn rahoituksen määrä sekä hakemuksen diaarinumero ovat julkista tietoa hakemuksen jättämisen jälkeen.
 • Hakemuksen käsittelyssä otetaan huomioon tuotannon muu julkinen tuki.
 • Kaikki Business Finlandin rahoitus on kilpailtua ja harkinnanvaraista.