Siirry sisältöön

Business Finlandin palvelut tutkimusorganisaatioille

Onko tutkimusprojektinne maailman huipputasoa? Teettekö tutkimusta tiiviissä yhteistyössä alansa huippuyritysten kanssa? Tarjoamme tutkimusorganisaatioille rahoitusta ja kontakteja sekä edistämme tutkimuksen ja yritysten välistä yhteistyötä.

Miten asiakkaaksi?

KENELLE?

Business Finlandin asiantuntija- ja rahoituspalvelut on tarkoitettu tutkimusryhmille,

  • jotka toimivat yhteistyössä rohkeaa liiketoiminnan kasvua ja uudistumista kansainvälisillä markkinoilla tavoittelevien yritysten kanssa tai
  • jotka haluavat rakentaa tutkimuksestaan uutta liiketoimintaa ja kaupallistaa tutkimuksesta syntyvät ideat.

MILLOIN?

Kun tavoitteena on tutkimus, jonka tulokset ovat suomalaisten yritysten hyödynnettävissä omassa liiketoiminnassaan, tutustu palveluihimme alla ja ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Tutkimus-
organisaation
määritelmä

Tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaatiolla tarkoitetaan sellaista yhteisöä (kuten korkeakoulut tai tutkimuslaitokset, teknologiansiirtoelimet, innovaatioiden välittäjät, tutkimussuuntautuneet fyysiset tai virtuaaliset yhteistyöyhteisöt) sen oikeusasemasta (julkis- tai yksityisoikeudellinen) tai rahoitustavasta riippumatta, jonka päätavoitteena on harjoittaa riippumattomasti perustutkimusta, teollista tutkimusta tai kokeellista kehittämistä tai levittää tällaisen toiminnan tuloksia koulutuksen, julkaisujen tai tiedonsiirron kautta.

Kun tällainen yhteisö harjoittaa myös taloudellista toimintaa, tällaisen taloudellisen toiminnan rahoituksesta, kustannuksista ja tuloista on pidettävä erillistä kirjanpitoa. Tällaisessa yhteisössä ratkaisevaa vaikutusvaltaa esimerkiksi osakkaana tai jäsenenä käyttävillä yrityksillä ei saa olla etuoikeutta sen saavuttamiin tuloksiin.