Siirry sisältöön

Valmistele tutkimustulostesi kaupallistamista ja kehittymistä uudeksi liiketoiminnaksi

Research to Business -rahoitus on tarkoitettu julkisille tutkimusorganisaatioille projekteihin, joissa tutkimusryhmät ja tutkijat haluavat rakentaa tutkimuksestaan uutta liiketoimintaa ja kaupallistaa tutkimuksesta syntyvät tuote- tai palveluideat.

Research to Business

Research to Business -tutkimusrahoituksen avulla julkinen tutkimusorganisaatio voi valmistella tutkimuslähtöisen tuote- tai palveluidean kaupallistamista ja tehdä kaupallistamista tukevaa soveltavaa tutkimusta. Projektin päätavoite on kaupallistamisen valmistelussa. Projektitiimin jäsenellä on samalla mahdollisuus kasvattaa omaa kaupallistamisosaamistaan.

Rahoitus myönnetään tutkimusorganisaatiolle, ei yksittäiselle tutkijalle tai tutkijoiden joukolle. Tutkimusorganisaatioksi katsotaan organisaatio, jonka päätehtävänä on harjoittaa riippumattomasti perustutkimusta, teollista tutkimusta tai kokeellista kehittämistä (esimerkiksi korkeakoulut ja tutkimuslaitokset).

Research to Business
  • Voimme rahoittaa 70 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista, loput 30 % tutkimusorganisaatio rahoittaa itse.
  • Tyypillisesti Research to Business -projektien koot vaihtelevat 300 000 ja 700 000 euron välillä.
  • Research to Business -projektien kesto on 1–2 vuotta.
  • Rahoitushakuja järjestetään kaksi vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Research to Business -palvelu tarjoaa rahoituksen lisäksi kaupallistamisen valmistelua tukevia verkottumismahdollisuuksia sijoittajien ja muiden Research to Business -rahoitusta saaneiden tiimien kanssa. Tällainen on mm. kerran vuodessa järjestettävä Science Startup Day -tapahtuma.

Katso ohjeet rahoituksen hakemiseen

Katso tarkempia tietoja hakusivulta: R2B-haku 2/2024

Miten Business Finlandin rahoitus toimii?

1
Ennen kuin haet

Suunnittele projekti ja määrittele tavoitteet. Varmista oman rahoituksen riittävyys.

2
Hae rahoitusta

Lähetä hakemus asiointipalvelussa. Toimita pyydetyt lisätiedot.

3
Hyväksy rahoituspäätös

Business Finland arvioi hakemuksen ja ilmoittaa päätöksestä. Tutustu päätökseen, lue ehdot ja hyväksy päätös asiointipalvelussa.

4
Käytä rahoitus

Järjestä projektikirjanpito. Ilmoita mahdollisista muutoksista Business Finlandille.

5
Raportoi projekti

Raportoi toteutus ja kustannukset. Toimita pyydetyt lisätiedot raporttiin.

Tutkimus-
organisaation
määritelmä

Tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaatiolla tarkoitetaan sellaista yhteisöä (kuten korkeakoulut tai tutkimuslaitokset, teknologiansiirtoelimet, innovaatioiden välittäjät, tutkimussuuntautuneet fyysiset tai virtuaaliset yhteistyöyhteisöt) sen oikeusasemasta (julkis- tai yksityisoikeudellinen) tai rahoitustavasta riippumatta, jonka päätavoitteena on harjoittaa riippumattomasti perustutkimusta, teollista tutkimusta tai kokeellista kehittämistä tai levittää tällaisen toiminnan tuloksia koulutuksen, julkaisujen tai tiedonsiirron kautta.

Kun tällainen yhteisö harjoittaa myös taloudellista toimintaa, tällaisen taloudellisen toiminnan rahoituksesta, kustannuksista ja tuloista on pidettävä erillistä kirjanpitoa. Tällaisessa yhteisössä ratkaisevaa vaikutusvaltaa esimerkiksi osakkaana tai jäsenenä käyttävillä yrityksillä ei saa olla etuoikeutta sen saavuttamiin tuloksiin.