Siirry sisältöön

Uutta globaalia kilpailukykyä digitaalisesta turvallisuudesta

Digital Resilience -ohjelman tavoitteena on rohkaista suomalaisia yrityksiä ja tutkimusorganisaatioita luomaan digitaalisia edelläkävijäratkaisuja yhteiskuntien resilienssin ja turvallisuuden kasvattamiseksi.

Ohjelman
kuvaus

Nopeasti etenevä digitalisaatio ja uudet mullistavat teknologiat tuovat ennennäkemättömien liiketoimintamahdollisuuksien lisäksi uudenlaisia uhkia. Tiiviisti toisiinsa linkittyvien digitaalisten ratkaisujen nopea kehitys haastaa erityisesti yhteiskuntien ja kriittisen infrastruktuurin kestokyvyn ja turvallisuuden.

Muuttunut geopoliittinen maailmantilanne ja sen mukanaan tuomat hybridiuhat luovat epävakautta valtioiden välille, kansainväliseen kauppaan ja yleiseen turvallisuuteen. Euroopan omavaraisuuden tarve kyberturvallisuudessa ja puolustuksessa on kasvanut. Suomen NATO-jäsenyys avaa uusia mahdollisuuksia ja kanavia kansainväliseen liiketoimintaan sekä erittäin tärkeään globaaliin TKI-yhteistyöhön.

Digital Resilience -ohjelman tavoitteena on, että suomalaiset yritykset ja tutkimusorganisaatiot ovat luoneet uusia digitaalisia ratkaisuja, jotka tuottavat turvallisuutta ja toiminnan jatkuvuutta kansainvälisesti puolustussektorin, kriittisen infrastruktuurin eri alueiden ja yleisen turvallisuuden tarpeisiin. Suomalaiset yritykset ovat integroituneet tehokkaasti eurooppalaisiin ja kansainvälisiin liiketoiminta- ja tutkimusverkostoihin muun muassa NATO-maiden kanssa.

Digital Resilience -ohjelma tavoittelee digitaalisten turvallisuus- ja puolustusekosysteemien sekä yritysten TKI-toiminnan, kilpailukyvyn ja viennin kasvua. Erityisen tärkeää on yhteistyö eri sidosryhmien, kuten alueellisten ja kansallisten toimijoiden sekä järjestöjen kanssa.

Kohderyhmät

Ohjelma on tarkoitettu kaikenkokoisille suomalaisille yrityksille, niin veturiyrityksille kuin erityisesti PK- ja kasvuyrityksille. Ohjelman pääasiakasryhmiä ovat kyberturvallisuuden, digitaalisen puolustuksen sekä kriittisen viestinnän yritykset sekä tutkimusorganisaatiot. Merkittävä rooli on ICT-yrityksillä, joilla on ratkaisuja kokonaisvaltaiseen turvallisuuteen ja resilienssiin esimerkiksi kaksoiskäyttöteknologioiden kautta (mm. tilannekuvaratkaisut).

Ohjelman palvelut

  • Liiketoiminta: innovaatiorahoitus suomalaisille yrityksille liiketoiminnan kehittämiseen
  • Kansainvälistymispalvelut suomalaisille yrityksille
  • Viestintä liittyen kansainvälisiin verkostoihin ja hakuihin Euroopassa ja NATO-maiden puitteissa (esim. Horizon Europe, EDF)
  • Tutkimus: rahoitus suomalaisille tutkimusorganisaatioille
  • Invest in Finland -palvelut ulkomaisille yrityksille
  • Liiketoiminta: innovaatiorahoitus Suomeen rekisteröityneille ulkomaisille yrityksille

Tilaa uutiskirje

Tilaa Business Finland -ohjelmien uutiskirjeitä. Saat tietoa muun muassa ohjelman tapahtumista, työpajoista ja rahoitushauista.

Tilaa Business Finland -ohjelmien uutiskirjeitä

Ota
yhteyttä

Ohjelmajohtaja, Digital Resilience

Kirsi Kokko

+358 50 5502 023