Siirry sisältöön

Etsi kasvumahdollisuuksia kansainvälisiltä markkinoilta yhdessä muiden yritysten kanssa

Group Explorer -rahoitus on tarkoitettu 4–10 pk- ja midcap-yrityksen ryhmille merkittävien yhteisten liiketoimintamahdollisuuksien selvittämiseen kansainvälisillä markkinoilla.

Group Explorer

Group Explorer -rahoituspalvelu on tarkoitettu yritysryhmille yhteisten liiketoimintamahdollisuuksien selvittämiseen kansainvälisillä markkinoilla.

Myönnämme rahoitusta 4‒10 tukikelpoisen yrityksen ryhmälle, jolla on merkittävää kasvupotentiaalia omaava yhteinen tarjooma tai vahva halu selvittää yhdessä tunnistettua liiketoimintamahdollisuutta. Yritysryhmään pitää kuulua vähintään neljä keskenään riippumatonta yritystä. Yritysryhmässä voi olla mukana samaan konserniin kuuluvia yrityksiä, kunhan edellä oleva ehto täyttyy.

Mitä yritykseltänne vaaditaan?
  • Yritys on Suomeen rekisteröity pk- tai midcap-yritys, jolla on aito halu kasvaa ja kansainvälistyä ja tehdä projektissa yhteistyötä ryhmän yritysten kanssa.
  • Oma tuote- tai palvelutarjonta.
  • Rating Alfa on vähintään A ja käytettävissä on riittävä omarahoitus projektin toteuttamiseksi.
  • Sitoutunut tiimi, jossa vähintään kaksi henkilöä työskentelee kokoaikaisesti Suomessa.

Group Explorer -rahoitus on de minimis -ehtoista avustusta eikä sitä tarvitse maksaa takaisin. Avustusosuus on 50 % hyväksytyistä kustannuksista. Rahoituksen määrä on vähintään 2 500 euroa ja enintään 20 000 euroa yritystä kohden. 

  • Pk-yritys: alle 250 työntekijää, liikevaihto enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa.
  • Midcap-yritys: konsernitason liikevaihto alle 300 miljoonaa euroa.
Mitä yritysryhmältä vaaditaan?
  • 4-10 tukikelpoista yritystä
  • Yhteinen intressi tai selkeä synergia tunnistettuun kohdemarkkinaan, jota ei ole tutkittu yhdessä aiemmin
  • Yhteinen ulkoinen projektipäällikkö
  • Yhteinen projektisuunnitelma. Projektin asiantuntijapalvelut on oltava yritysryhmälle yhteisiä.

Group Explorer -projektin suositeltu kestoaika on enintään yksi vuosi.

Rahoituksen lisäksi Business Finland voi auttaa sopivien palveluntarjoajien löytämisessä kohdemarkkinoilla ja Suomessa. Kansainvälisten markkinoiden asiantuntijoita voit hakea Expert Search -palvelusta.

Katso ohjeet rahoituksen hakemiseen

Miten Business Finlandin rahoitus toimii?

1
Ennen kuin haet

Suunnittele projekti ja määrittele tavoitteet. Varmista oman rahoituksen riittävyys.

2
Hae rahoitusta

Lähetä hakemus asiointipalvelussa. Toimita pyydetyt lisätiedot.

3
Hyväksy rahoituspäätös

Business Finland arvioi hakemuksen ja ilmoittaa päätöksestä. Tutustu päätökseen, lue ehdot ja hyväksy päätös asiointipalvelussa.

4
Käytä rahoitus

Järjestä projektikirjanpito. Ilmoita mahdollisista muutoksista Business Finlandille.

5
Raportoi projekti

Raportoi toteutus ja kustannukset. Toimita pyydetyt lisätiedot raporttiin.