Siirry sisältöön

Energiajärjestelmä vähähiilisemmäksi energiatehokkuuden keinoin

Energiatukea voidaan myöntää hankkeille, joilla edistetään uutta teknologiaa, sen kaupallista hyödyntämistä ja sähköjärjestelmän säätökykyä sekä energian säästöä energiatehokkuuden keinoin.

Etusijalla ovat pitkälle valmistellut uuden teknologian hankkeet, joilla edistetään kustannustehokkaasti energiatukiohjelman mukaisia tavoitteita ja joilla ei arvioida olevan merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

Uudella teknologialla tarkoitetaan uudenlaisia kaupallisia ratkaisuja, joita ei ole Suomessa laajasti kokeiltu. Tyypillisesti kyse on ensimmäisestä tai ensimmäisistä demonstraatiolaitoksista. Uuden teknologian käyttöönottoon liittyy vastaavaan tavanomaisen teknologian hankkeeseen nähden ylimääräisiä kustannuksia tai riskejä.

Vuonna 2023 jätettyihin energiatukihakemuksiin, joille ei ole vielä tehty päätöstä, sovelletaan vuoden 2024 linjauksia.

Ajankohtaista juuri nyt

 • Selvitys- ja katselmushankkeissa edellytetään noudatettavan samaa menettelyä kuin investointihankkeissa eli:
  • Tukea ei myönnetä hankkeille, jotka on käynnistetty ennen tukipäätöstä. Tukea voidaan myöntää aikaisintaan rahoituspäätöspäivästä alkaen aiheutuviin kustannuksiin.
  • Ennen energiatuen rahoituspäätöstä projektille tilattu hankinta voidaan hyväksyä vain, jos tilaussopimuksessa tai kauppakirjassa on ehto siitä, että hankinta peruuntuu, jos rahoituspäätös on kielteinen. Kustannukset ovat tällöinkin hyväksyttäviä vasta rahoituspäätöspäivästä alkaen.
 • Uusien hakemusten osalta kannattaa perehtyä vuoden 2024 energiatuen ohjeisiin, koska niissä on merkittäviä muutoksia aiempiin nähden tukikelpoisuuden laajan karsinnan vuoksi. Lisäksi hakemuksen liitteenä edellytettävässä projektisuunnitelmassa tulee jatkossa olla investoinnin laite-erittely sekä kustannuserittely.
 • Energiatuen raportointi ja kustannustilitys uudistuivat 4.10.2023. Uusi, investointi-hankkeisiin liittyvä pakollinen liite, on kopio sitovasta tilauksesta/sopimuksesta, joka siis tulee liittää raportointiin tilausajankohdan varmentamiseksi. Myös tieto investoinnin vakuuttamisesta on pakollinen!
 • Myönnetyn tuen maksatuksen edellytyksenä on, että energiatuen saaja toimittaa loppuraportin liitteineen projektille sovitun raportointiajan puitteissa!
 • Aurinkosähköjärjestelmät ovat uusiutuvan energian tuotantoon liittyvää tekniikkaa, jota voidaan tukea vain uuden teknologian investoinneissa.
 • Syväselvityspilotti on todettu toimivaksi ja se päätettiin ottaa käyttöön vakioinstrumenttina. Energiatuki siis jatkuu Syväselvityksen osalta.
 • Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistukea voi myöntää Energiavirasto. Tuelle on määritetty hakuajat. Katso tarkempi tieto Energiaviraston sivuilta: Teollisuuden sähköistämistuki | Energiavirasto.

Energiatuki

Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin yritysten ja yhteisöjen investointi- ja katselmushankkeisiin, jotka edistävät energiansäästöä, energian tuotannon tai käytön tehostamista ja samalla muokkaavat energiajärjestelmää vähähiilisemmäksi pitkällä aikavälillä. Uusiutuvan energian hankkeita on mahdollista tukea vain uuden teknologian osalta. Tuella on oltava merkittävä vaikutus hankkeen käynnistämiseen.

Energiatukea maksetaan organisaatiollenne raportoimienne toteutuneiden kustannusten perusteella. Hankkeen investointikustannusten tulee olla vähintään 10 000 euroa (energiatehokkuus) tai 30 000 euroa (uusiutuva energia uusi teknologia) ja enintään 5 000 000 euroa. Rahoitus on avustusta eli sitä ei tarvitse maksaa takaisin. Tukea ei myönnetä hankkeille, jotka on käynnistetty ennen tukipäätöstä. Tukea voidaan myöntää aikaisintaan rahoituspäätöspäivästä alkaen aiheutuviin kustannuksiin.

Mitä organisaatioltanne vaaditaan?
 • Energiansäästöön tai energiakatselmukseen liittyvä hanke, jota ei ole vielä käynnistetty.
 • Organisaationne koolla ei ole väliä.
 • Organisaationne on yhteisö tai yritys, joka ei ole maatila eikä toimi kalastus- tai vesiviljelytuotteiden tai alkutuotannon piirissä, ei ole asunto-osakeyhtiö tai asuinkiinteistö eikä kiinteistössä ole asuinkäytössä olevia tiloja.
 • Toiminnan rahoitus ei tule valtion talousarviosta.

Katso ohjeet rahoituksen hakemiseen

Miten Business Finlandin rahoitus toimii?

1
Ennen kuin haet

Suunnittele projekti ja määrittele tavoitteet. Varmista oman rahoituksen riittävyys.

2
Hae rahoitusta

Lähetä hakemus asiointipalvelussa. Toimita pyydetyt lisätiedot.

3
Hyväksy rahoituspäätös

Business Finland arvioi hakemuksen ja ilmoittaa päätöksestä. Tutustu päätökseen, lue ehdot ja hyväksy päätös asiointipalvelussa.

4
Käytä rahoitus

Järjestä projektikirjanpito. Ilmoita mahdollisista muutoksista Business Finlandille.

5
Raportoi projekti

Raportoi toteutus ja kustannukset. Toimita pyydetyt lisätiedot raporttiin.