Siirry sisältöön

Rahoitus yhteisinnovaatioille ja paikalliselle yhteisluomiselle kehittyvillä markkinoilla

Kehitätkö innovatiivista tuotetta, palvelua, prosessia tai liiketoimintamallia, josta voi olla hyötyä ympäristön, sosiaalisen kehityksen, laadun, kustannusten tai tasa-arvon kannalta? Olisiko innovatiivinen ratkaisusi sopiva nouseville ja kehittyville markkinoille? Onko ratkaisuasi tarpeen (edelleen) kehittää yhdessä paikallisten kumppaneiden kanssa sen kilpailukyvyn parantamiseksi kehittyvillä markkinoilla? Rahoitus yhteisinnovaatioille kehittyvillä markkinoilla auttaa yrityksiä kehittämään ja luomaan kestävän kehityksen mukaisia innovaatioita yhteistyössä paikallisten kumppaneiden kanssa. Rahoitus on lisärahoitusta ja sen tulee kiinnittyä Business Finlandin rahoittamaan T&K-hankkeeseen.

Tällä hetkellä voimme vastaanottaa rahoitushakemuksia yhteisinnovaatiohankkeisiin kehittyvillä markkinoilla jatkuvana hakuna 30.9.2024 asti. Rahoitettujen hankkeiden tulee päättyä viimeistään 30.6.2025.

Rahoitus yhteisinnovaatioille kehittyvillä markkinoilla

Rahoitus yhteisinnovaatioille kehittyvillä markkinoilla auttaa yrityksiä kehittämään ja luomaan kestävän kehityksen mukaisia innovaatioita yhdessä paikallisten kumppanien kanssa kehittyvillä markkinoilla. Mahdollisia kohdemarkkinoita ovat OECD:n määrittelemät yli 100 maata vähiten kehittyneistä ylemmän keskitulotason maihin. Mahdolliset innovatiiviset ratkaisut voivat tuoda hyötyjä esimerkiksi ympäristön, sosiaalisen kehityksen, laadun, kustannusten tai tasa-arvon kannalta ja siten edistää ainakin yhtä 17:stä kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goals – SDGs).

Rahoitus yhteisinnovaatioille kehittyvillä markkinoilla myönnetään de minimis -avustuksena, jota voi saada enintään 300 000 euroa, eikä sitä tarvitse maksaa takaisin. Rahoitus voi kattaa enintään 75 % hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Pk-yrityksille 70 % tuesta voidaan maksaa ennakkona ja loput todellisia kustannuksia vastaan hankkeen lopussa. Suuryrityksille koko rahoitus maksetaan todellisia kustannuksia vastaan hankkeen lopussa.

Rahoitus yhteisinnovaatioille kehittyvillä markkinoilla täydentää Business Finlandin T&K-rahoitusta ja muodostaa T&K-hankkeeseen liittyvän lisärahoituksen. Rahoitus yhteisinnovaatioille kehittyvillä markkinoilla ei voi muodostaa itsenäistä hanketta. Sen tulee kiinnittyä T&K-hankkeeseen, joka puolestaan voi olla luonteeltaan yleisempi ja jonka ei tarvitse keskittyä kehittyviin markkinoihin. T&K-hankkeen tulee noudattaa Business Finlandin T&K-rahoituksen tavanomaisia rahoitusperiaatteita ja -kriteerejä.

Rahoitettava yhteisinnovaatiohanke kehittyvillä markkinoilla voi olla rinnakkainen T&K-hankkeen kanssa, laajentaa tai jatkaa sitä. Hankkeen kestoa ei ole rajoitettu, mutta tyypillisesti tällaiset hankkeet kestävät noin 6–12 kuukautta.

Rahoitus yhteisinnovaatioille kehittyvillä markkinoilla tulee käyttää yhteiskehittämiseen ja yhteisluomiseen yhdessä yhden tai useamman paikallisen kumppanin kanssa yhdellä tai useammalla kehittyvällä markkinalla. Rahoitusta myönnetään asiakasyrityksille, jotka voivat puolestaan ostaa palveluita paikallisilta yhteistyökumppaneilta. Paikallisilta yhteistyökumppaneilta ostettujen palvelujen tulee muodostaa vähintään puolet hankkeen kustannuksista.

Rahoitus yhteisinnovaatioille kehittyvillä markkinoilla on osa Developing Markets Platform (DevPlat), joka on Business Finlandin ja ulkoministeriön yhteistyöalusta. Rahoitus maksetaan ulkoministeriön kehitysyhteistyömäärärahoista. Rahoituksen tarkoituksena on mahdollistaa sellaisten innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä, jotka edistävät SDG:n sekä Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden saavuttamista kehittyvillä markkinoilla. Ulkoministeriön myönteinen arvio on edellytys sille, että Business Finland voi tehdä myönteisen rahoituspäätöksen yhteisinnovaatiohankkeesta kehittyvillä markkinoilla.

Mitä yritykseltäsi vaaditaan?
  • Yritykselläsi on suomalainen Y-tunnus.
  • Yrityksesi on tunnistanut kestävän kehityksen mukaisia markkinamahdollisuuksia yhdellä tai useammalla kehittyvällä markkinalla.
  • Yrityksesi kehittää tai aikoo kehittää innovatiivista ratkaisua, joka voi vastata tiettyyn kehityshaasteeseen tai tarpeeseen kohdemarkkinoilla ja edistää ainakin yhtä 17:stä SDG:stä.
  • Yrityksesi on tunnistanut yhdellä tai useammalla kehittyvällä markkinalla yhden tai useamman sopivan paikallisen yhteistyökumppanin, jonka kanssa se voi (edelleen) yhteiskehittää ja luoda yhteistyössä yhtä tai useampaa innovatiivista ratkaisua.
  • Yritykselläsi on, on viime aikoina ollut tai yrityksesi on halukas hakemaan Business Finlandin rahoittamaa T&K-hanketta, johon yhteisinnovaatiohanke kehittyvillä markkinoilla voidaan selkeästi linkittää.
  • Yritykselläsi on riittävät taloudelliset- ja henkilöresurssit hankkeen toteuttamiseen.

 

Katso ohjeet rahoituksen hakemiseen

Miten Business Finlandin rahoitus toimii?

1
Ennen kuin haet

Suunnittele projekti ja määrittele tavoitteet. Varmista oman rahoituksen riittävyys.

2
Hae rahoitusta

Lähetä hakemus asiointipalvelussa. Toimita pyydetyt lisätiedot.

3
Hyväksy rahoituspäätös

Business Finland arvioi hakemuksen ja ilmoittaa päätöksestä. Tutustu päätökseen, lue ehdot ja hyväksy päätös asiointipalvelussa.

4
Käytä rahoitus

Järjestä projektikirjanpito. Ilmoita mahdollisista muutoksista Business Finlandille.

5
Raportoi projekti

Raportoi toteutus ja kustannukset. Toimita pyydetyt lisätiedot raporttiin.