Siirry sisältöön

Yhä älykkäämpää energiaa

Smart Energy Finland -ohjelma päättyi joulukuussa 2021. Ohjelmassa kehitettiin Suomesta älykkäiden energiaratkaisujen edelläkävijää ja johtavaa testialustaa. Ohjelma yhdisti teknologiakehityksen ja viennin palvelut. Se rahoitti vuosien 2017–2021 aikana sadalla miljoonalla eurolla älykkäiden energiaratkaisujen innovaatioita. 

  

Ohjelman tuloksia

Testialustat innovaatioiden kasvumoottorina

Testialustoilla kiihdytetään suomalaisten yritysten innovaatioita ja vientiä kasvavilla kansainvälisillä markkinoilla sekä houkutellaan investointeja Suomeen. Ekosysteemien myötä myös pk-yrityksille avautuu mahdollisuuksia päästä isoja investointeja vaativille energiamarkkinoille mm. partneroitumisen kautta.

Ohjelmassa on jo käynnistetty seuraavat testialustat:

 

Ohjelma synnytti innovaatioekosysteemejä

Smart Energy -ohjelman rahoituksella on mahdollista tukea innovaatio- ja vientiekosysteemien kehittymistä. Ekosysteemin muodostavat yritykset, tutkimuslaitokset, asiakkaat ja kunnat jotka osallistuvat yhteisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin sekä vaikuttavat tavoitteita tukevan liiketoimintaympäristön syntymiseen.


 HOPE – Highly Optimized Energy Systems

 

Esimerkkejä ohjelmassa käynnistyneistä ekosysteemeistä:

 

HYBGEO – Hybrid geothermal technology and data enabling positive energy buildings

 

 

 Power-to-X tarttuu tulevaisuuden haasteisiin energian varastointiratkaisuissa

 


 SmartFlex lisää joustavuutta voimalaitoksiin

 

Ota yhteyttä

Head of Program

Helena Sarén

Puh. 040 343 3324