Siirry sisältöön

Kuluttajakaupasta kasvava vientiala

Experience Commerce Finland -ohjelma (2019-2023) tehosti suoraan kuluttajille myyvien yritysten (direct to consumer, D2C) kansainvälistä kasvua. Tavoitteena oli lisätä yritysten kyvykkyyttä vastata digiajan asiakkaiden odotuksiin yksilöllisestä ja saumattomasta asiakaskokemuksesta.

Mitä on vastuullinen kuluttajakauppa?

Tervetuloa valmennuksiimme, joissa käymme kohta kohdalta Vastuullisuuden pelikirjan (Sustainability Playbook) sisältöä ja työkaluja. Valmennussarja löytyy tämän sivun linkkilistasta.

Jäikö kuudes osa väliin?

Webinaarisarjan kuudennessa osassa tarkastelimme miten innovoida uusia ja vastuullisia liiketoimintamalleja. 

Pk-yritykset ovat ketterimpiä muutoksen tekijöitä. Näillä eväillä yritykset voivat siirtyä vastuullisuudessa kohti systeemistä muutosta:

  1. Lukemalla megatrendiraportteja ja yhdistämällä sieltä loogiset kohdat yrityksen liiketoimintaan.
  2. Inspiroitumalla kestävän kehityksen tavoitteista ja miten yritys voi toiminnallaan vaikuttaa tavoitteiden toteutumiseen.
  3. Luomalla vision toivotunlaisesta tulevaisuudennäkymästä.
  4. Luomalla (konkreettisen) vision siitä, miten yritys edistää vastuullisempaa tulevaisuutta.
  5. Identifioimalla ja konkretisoimalla uudet ideat teoiksi ja hyödyntämällä "mitä jos" -ajattelua.
  6. Pilotoimalla, oppimalla ja kehittämällä.

Webinaaritallenne löytyy täältä: 8.6. Miten innovoida uusia ja vastuullisia liiketoimintamalleja?

Aiemmat osat:

25.1.2023: Mitä on vastuullinen liiketoiminta? 
16.2.2023: Miten vastuullisuustoimia voi arvioida 
21.3.2023: Vastuullisuus osaksi strategiaa 
20.4.2023: Vastuullisuus osaksi strategiaa 
16.5.2023: Miten onnistun viestimään vastuullisuudesta asiakkaille?

Vastuullisuuden pelikirja – Sustainability Playbook

 

Ohjelman

kuvaus

Kuluttajaliiketoiminta on murroksessa. Asiakkaat tekevät valintoja globaalisti ja kasvava enemmistö heistä odottaa personoitua, kokonaisvaltaista kokemusta yritysten ja brändien kanssa. Kanavat sulautuvat yhteen ja rajat katoavat. Älykkäät teknologiat mahdollistavat asiakkaiden reaaliaikaisen tavoittamisen, entistä tarkemman datan keräämisen ja personoidun, elämyksellisen asiakaskokemuksen rakentamisen.

Suomalaisilla kuluttajasektorin yrityksillä on laadukkaita, kestävän kehityksen arvojen mukaisia tuotteita ja palveluita, joilla on kysyntää maailmalla. Haastoimme yrityksiä tarttumaan mahdollisuuteen, koska Suomen vienti tarvitsee monipuolisemman rakenteen suhdanteiden tasaamiseksi. 

Experience Commerce Finland -ohjelma auttoi yrityksiä hyödyntämään mahdollisuuksia, jotka syntyvät toisaalta kuluttajien käyttäytymisen ja arvojen muutoksesta, toisaalta älyteknologioiden tuomista keinoista tehostaa myyntiprosessia ja parantaa asiakaskokemusta.

Rahoituksemme ja palveluidemme avulla yritykset voivat uudistaa bisnesmallejaan ja kehittää vetovoimaisia brändejä sekä tulevaisuuden kaupan teknologioita. Ohjelma oli osa Business Finlandin uutta Consumer Business -fokusaluetta, joka on perustettu tarpeelle monipuolistaa Suomen vientirakennetta.

Kohderyhmät

Ohjelman kohderyhmiä olivat tuotteitaan ja palveluitaan suoraan kuluttajille myyvät yritykset, brändiomistajat, alalle tuotteita ja palveluita tarjoavat teknologiayritykset (data, tekoäly, koneoppiminen, AR/VR jne.) logistiikka-, maksu- ja verkkoturvallisuusratkaisuja tarjoavat yritykset sekä tutkimuslaitokset.

Palvelut

Nelivuotinen ohjelma palveli monipuolisesti eri tilanteissa ja kasvun vaiheessa olevia yrityksiä. Ohjelma vauhditti yritysten konkreettisia kehittämistoimenpiteitä. Ne voivat olla sekä pieniä ja nopeaa vaikuttavuutta hakevia hankkeita että pitkäjänteisiä, tutkimusta hyödyntäviä ekosysteemihankkeita.

Vuoden 2023 loppuun kestävä ohjelma mahdollisti yrityksille toimialat ylittävän yhteistyön, innovoinnin sekä rahoitusta kehittämisen tueksi. Ohjelmalla ei ollut omia rahoitusinstrumentteja eikä ohjelma tee rahoituspäätöksiä.

Business Finlandin rahoitus

Miten pääsee mukaan?

Business Finlandin asiakkaita ovat kaikki yritykset, joilla on kykyä, halua ja resursseja panostaa kansainväliseen kasvuun. Erillistä pääsymaksua tai rekisteröitymistä ei ole.

Ohjelman tapahtumista ja aktiviteeteistä on kerrottu alla olevassa tapahtumakalenterissa. Ohjelmalla on ollut myös oma Facebook-ryhmä, "Experience Commerce".

 

Ota yhteyttä

Head of Experience Commerce Finland

Aija Kalander

+358 40 555 1637
Ecosystems and research organizations

Aki Parviainen

+358 50 351 1354
Event coordination

Paula Paassilta-Weman