Siirry sisältöön

Uutta kansainvälistä kilpailukykyä vety- ja akkuteollisuudelle

Hydrogen & Batteries – Dual Helix of Decarbonization -ohjelma edistää Suomen vety- ja akkuteollisuuden tuotannollisten arvoketjujen sekä teknologioiden, ratkaisujen ja palvelujen syntymistä, kehittymistä ja kansainvälistä kasvua. Ohjelma on suunnattu kaikenkokoisille alan yrityksille sekä tutkimusorganisaatioille.

Ohjelman kuvaus

Hydrogen & Batteries – Dual Helix of Decarbonization -ohjelma edistää vety- ja akkuteollisuuden tuotannollisten arvoketjujen sekä teknologioiden, ratkaisujen ja palvelujen syntymistä, kehittymistä ja kansainvälistä kasvua. 

Ohjelma tavoittelee merkittäviä kaupallisia tuloksia sekä vety- että akkuteollisuudelta vahvasti synergioita hyödyntäen. Suomeen syntyvien investointihankkeiden tuloksena syntyy merkittävää liiketoiminta, joka luo hyvinvointia, uusia työpaikkoja sekä verotuloja. Boston Consulting Groupin selvityksen (Finland’s Moonshots for Green Growth) mukaan vihreän viennin potentiaali Suomelle on 85-100 miljardia euroa vuoteen 2035 mennessä. Vety- ja akkuteollisuus on tässä kokonaisuudessa merkittävässä roolissa.

Ohjelma on toiminnassa 2023-2028 aikana ja sen tavoitteet ovat: 

  • Innovaatioiden ja ekosysteemien tukeminen (Driving Innovations); yritykset ja sidosryhmät ovat tietoisia valtavista mahdollisuuksista, investoinnit tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI) kasvavat merkittävästi ja Suomeen syntyy kansainvälisesti kilpailukykyisiä ekosysteemejä, liiketoimintamalleja ja teknologioita.
  • Viennin kasvu ja investointien houkuttelu (Investments); yritykset ovat rakentaneet kyvykkyyksiä ko. sektoreiden kansainväliseen liiketoimintaan synnyttäen vahvaa viennin kasvua. Suomen on toteutunut merkittävä määrä miljardiluokan teollisia investointeja koko arvoketjujen alueelle.
  • Liiketoimintaympäristön ja -olosuhteiden kehittäminen (Policy play); yritykset ovat saavuttaneet hyvät asemat EU:n rahoitushauissa ja teollisuuspolitiikassa yleensä. Ohjelma on toiminut aktiivisesti operatiivisen liiketoimintaympäristön kehittämisessä yrityksille.
  • Osaamisen varmistaminen alalle (Behavioural change); ohjelma on lisännyt positiivista tietoisuutta vety- ja akkuteollisuudesta sekä houkutellut osaajia, sekä kotimaisia että kansainvälisiä, alalle.

Kohderyhmät

Hydrogen & Batteries -ohjelma on suunnattu Suomeen rekisteröityneille startup-, pk-, midcap- ja suurille yrityksille sekä tutkimusorganisaatioille.

Ohjelman palvelut

Hydrogen & Batteries -ohjelma tarjoaa seuraavia palveluja:

  • Liiketoiminta: innovaatiorahoitus suomalaisille yrityksille liiketoiminnan kehittämiseen
  • Kansainvälistymispalvelut suomalaisille yrityksille
  • Tutkimus: rahoitus suomalaisille tutkimusorganisaatioille
  • Liiketoiminta: innovaatiorahoitus Suomeen rekisteröityneille ulkomaisille yrityksille

Tilaa uutiskirje

Tilaa Business Finland -ohjelmien uutiskirjeitä. Saat tietoa muun muassa ohjelman tapahtumista, työpajoista ja rahoitushauista.

Tilaa Business Finland -ohjelmien uutiskirjeitä

Ota yhteyttä

Head of Hydrogen & Batteries

Ilkka Homanen

+358 44 5774 430
Head of Industry, Cleantech, Invest In Finland

Markku Kivistö

+358 50 5577 968