Siirry sisältöön

Business Finlandin palvelut ekosysteemien rakentamiseen ja kehittämiseen

Ekosysteemit parantavat yritysten mahdollisuuksia innovoida, kasvaa ja menestyä kansainvälisessä kilpailussa. Erityisesti pk-yritykset saavat eväitä kasvuun ja suuret, usein veturiyrityksinä toimivat, vauhtia uudistumiseen. Yhteistyö vie pidemmälle.

Globaalit megatrendit - kuten digitalisaatio, ilmastonmuutos ja ikääntyvät väestöt -synnyttävät valtavasti uusia bisnesmahdollisuuksia. Haasteet ovat niin suuria, että niiden ratkaiseminen edellyttää monen yrityksen sekä usein myös julkisen sektorin ja tutkimuksen yhteistyötä. Kumppanuudet tuottavat lisäarvoa ja synnyttävät uusia markkinoita. Liiketoimintaekosysteemit ovat suurempia kuin osiensa summa.

Autamme ekosysteemejä kehittymään tarjoamalla verkostoitumis-, kansainvälistymis- ja rahoituspalveluja:

  • Business Finlandin ohjelmat tarjoavat verkostoitumiseen ja vertaistukeen liittyviä palvelukokonaisuuksia yritysryhmille sekä luovat verkostoja päätöksentekijöihin ekosysteemien liiketoimintaympäristön kehittämiseksi. Liiketoimintaekosysteemin tulee aina olla yrityslähtöinen ja siinä tulee olla mukana ydintoimijat kansainvälisen kasvun kannalta.
  • Globaali verkostomme auttaa merkittävään kansainväliseen kasvuun tähtääviä ekosysteemejä verkostoitumaan potentiaalisten ostajien ja päätöksentekijöiden kanssa.
  • Rahoitamme yritysryhmien ja tutkimusorganisaatioiden yhteishankkeita, joissa osapuolilla on yhteinen tavoite. Lisäksi voimme rahoittaa veturiyrityksen projektia, joka hyödyttää laajaa verkostoa.
  • Miljardiluokan uuteen liiketoimintaan tähtääville ekosysteemeille eli kasvumoottoreille tarjoamme rahoitusta ekosysteemin orkestrointiin sekä alustayhtiön pääomittamiseen.
  • Tarjoamme verkostoja, sparrausta, rahoitusta ja näkyvyyttä kansainväliselle tasolle tähtäävän Tesbed Finland -toiminnan jalostamiseen ja ekosysteemin kehittämiseen