Ny konkurrensfördel för den europeiska försvarsindustrin

Europeiska försvarsfonden (The European Defense Fund, EDF) finansierar forsknings- och utvecklingsprojekt inom försvarsområdet genom internationellt samarbete. Business Finland kan bevilja nationell samfinansiering för projekt som har fått EDF-finansiering, förutsatt att de uppfyller kriterierna för nationell FoU-finansiering.

Europeiska försvarsfondens nationella samfinansiering

Med nationell samfinansiering som kompletterar EDF-finansieringen kan Business Finland öka den offentliga finansieringen upp till 90 % av projektkostnaderna. Business Finland kan behandla samfinansieringsansökningar snabbt, eftersom EDF redan har gjort en väsentlig bedömning av projektet. Business Finland kan också bevilja de minimis-finansiering för förberedelse av EDF-projekt.

Europeiska försvarsfonden är ett EU-budgetfinansierat program som lanserades 2021. EDF syftar till att öka konkurrenskraften, effektiviteten och innovationsförmågan hos den europeiska försvarsindustrin och forskarsamhället.

För vem är den nationella samfinansieringen avsedd?

Europeiska försvarsfondens nationella samfinansiering är avsedd för finska startups, små och medelstora företag och stora företag samt finska forskningsorganisationer för FoU-projekt inom försvarsområdet. Projekten syftar till att avsevärt öka Europas försvarsförmåga och tekniska självförsörjning. Projektresultatens ekonomiska potential bedöms inte.

För vilka ändamål kan den nationella samfinansieringen användas?

De kostnader som godkänns av Europeiska försvarsfonden härrör från forsknings- och utvecklingsverksamhet i samband med nya försvarsprodukter eller förbättringar av befintliga försvarsprodukter. De aktiviteter som ska finansieras kan sträcka sig från forskning till produkttestning och certifiering.

Europeiska försvarsfonden kan finansiera forskningsprojekt med 100 procent av de stödberättigande kostnaderna och utvecklingsprojekt med mellan 20 procent och 100 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Förberedande finansiering för EDF-projekt

För företagen för att bygga upp ett internationellt forsknings- och innovationssamarbete.

Läs mer

Europeiska försvarsfonden

Europeiska försvarsfonden syftar till att öka konkurrenskraften, effektiviteten och innovationsförmågan hos den europeiska försvarsindustrin och forskarsamhället.

Läs mer

Ta
kontakt

Senior Advisor

Markus Ranne

+358 40 3433 453