Siirry sisältöön

Business Finlandin strategia

SUOMI NÄYTTÄÄ TIEN TULEVAISUUTEEN – Strategiamme vuodelle 2025.

Uusi strategiamme ohjaa palvelemaan suomalaista elinkeinoelämää entistäkin paremmin ja tarvelähtöisemmin

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen.

Business Finland on vuoden 2020 aikana laatinut uuden strategian kohti vuotta 2025. Teemme strategiassamme kolme keskeistä muutosta: olemme jatkossa entistäkin asiakaskeskeisempiä ja luomme samaan aikaan parempaa työntekijäkokemusta, olemme entistä proaktiivisempia ja tartumme suurten yhteiskunnallisten muutosten luomiin mahdollisuuksiin, sijoitamme kestävän kehityksen strategiamme ja tekemisemme ytimeen.

Avaa kuva suuremmaksi klikkaamalla tästä

Ydintehtävä
Miksi olemme olemassa?

Luomme Suomelle vaurautta ja hyvinvointia kiihdyttämällä asiakkaittemme kestävää kasvua globaalisti.

Visio
Mitä tavoittelemme?

SUOMI NÄYTTÄÄ TIEN TULEVAISUUTEEN.
Olemme loistavia kehittämään ja jalostamaan suomalaista potentiaalia ja yhteensovittamaan sitä globaalien mahdollisuuksien kanssa. Luomme maailmanluokan menestystarinoita.

Ydinalueet
Näihin toimintamme kohdistuu

Panostamme taloudelliseen kasvuun, kestävään kehitykseen ja kilpailukykyyn

Päästäksemme tavoitteeseemme, panostamme erityisesti kolmeen ydinalueeseen: talouden kasvuun, kestävään kehitykseen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen.

Terve talous on hyvinvoinnin edellytys. Edistämme Suomen talouden kasvua ja luomme sen avulla kokkonaisvaltaista vaurautta ja hyvinvointia Suomeen.

Kestävä kehitys mahdollistaa talouden kasvun pitkällä aikavälillä. Kestävien ratkaisujen kysyntä luo uusia ja nopeasti kasvavia markkinamahdollisuuksia. Kestävyyteen sisältyy kolme ulottuvuutta: taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen kestävyys.

Kilpailukyvyn varmistaminen on edellytys vaurauden ja hyvinvoinnin luomiselle pitkällä tähtäimellä. Tehtävämme on edistää ja tukea sen suomalaisen osaamisen kehittymistä, jolla Suomi menestyy maailmanlaajuisesti myös tulevaisuudessa.

Tutustu myös temaattisiin painopisteisiimme

Strategiset
vaikuttavuus-tavoitteet

Mitä haluamme saada aikaan?

Business Finland tavoittelee vuoden 2030 visiota kuuden strategisen tavoitteen avulla. Vaikuttavuutemme yhteiskuntaan toteutuu asiakkaittemme menestyksen kautta.

Haluamme asiakkaidemme olevan:

 • globaalisti menestyviä yrityksiä,
 • uusien kestävien ratkaisujen ja toimintojen kehittäjiä sekä
 • rohkeita liiketoiminnan uudistajia.


Saavuttamalla nämä kolme asiakkaan tasolla olevaa tavoitetta, edistämme Suomen asemaa

 • tuottavana kansantaloutena,
 • kestävän kehityksen suurvaltana ja
 • houkuttelevana ja resilienttinä liiketoimintaympäristönä

Painopistealueet
Missä meidän pitää kehittyä?

Tavoitteiden saavuttamiseksi olemme valinneet viisi strategista painopistealuetta, joissa on tarpeellista tehdä kehitysloikka.

Haluamme olla:

 • proaktiivinen ja arvoa lisäävä kumppani asiakkaillemme. Keskitymme erityisesti asiakkaisiin, joille Business Finland tarjoaa eniten arvoa ja jotka osoittavat eniten potentiaalia strategisten tavoitteittemme kannalta. Syvennämme ymmärrystämme asiakkaiden tarpeista ja toiveista, olemme mukana arjessa. Tavoittelemme ajankohtaisia ja tulevia markkinamahdollisuuksia ja käännämme ne asiakkaiden liiketoimintamahdollisuuksiksi.
 • vahva ja ennakoiva yhteiskunnallinen toimija. Haluamme olla proaktiivinen yhteiskunnallinen ajatusjohtaja valituissa aiheissa. Tuomme julkiset ja yksityiset toimijat yhteen näihin valittuihin "missioihin", jotka vastaavat globaaleihin haasteisiin ja tarjoavat merkittäviä, uusia markkinamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Orkestroimme valittujen lisäarvoa tuottavien verkostojen ja ekosysteemien muodostamista.

 • kestävän liiketoiminnan muutosagentti. Autamme asiakkaitamme parantamaan ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuutaan lisäämällä tietoisuutta ja kannustamalla kiinnittämään huomiota kestävään kehitykseen. Tuemme ja autamme asiakkaitamme tuottamaan ratkaisuja, joilla on positiivisia kehitysvaikutuksia (YK:n kestävän kehityksen tavoitteet).Varmistamme, että organisaatiomme toimii kestävästi.

 • paras työpaikka huippuasiantuntijoille. Tavoittelemme ajatusjohtajuutta ja pidämme huolta korkeatasoisesta asiantuntemuksesta erityisesti valituilla strategisesti merkittävillä alueilla. Tarjoamme asiantuntijoillemme nopeutettuja mahdollisuuksia oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen. Kehitämme toimintatapojamme osaajien houkuttelemiseksi. Rakennamme luottamusta ja arvopohjaista kulttuuria: teemme yhteistyötä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

 • toimintatavoiltaan ketterä ja asiantunteva organisaatio. Pyrimme parempaan fokusointiin sekä tehokkaisiin prosesseihin sekä sisäisessä toiminnassa että kumppaniyhteistyössä. Panostamme nykyaikaisiin digitaalisiin työkaluihin ja tekoälyä hyödyntäviin automaattisiin prosesseihin. Näillä luomme hyvää tietopohjaa ohjaukseen ja vapautamme aikaa enemmän arvoa tuottaviin toimintoihin. Panostamme dynaamisiin kumppanuusverkostoihin, erityisesti Team Finland -verkostoon, synergioiden täyttä hyödyntämistä ja päällekkäisen työn poistamista varten. Varmistamme, että palvelualueemme toimivat yhtenä kokonaisuutena.

 

Arvot

Business Finlandin arvot

Arvomme heijastuvat jokapäiväisessä työssä asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja työtovereiden kanssa. Ne muodostavat perustan toiminnallemme ja auttavat meitä saavuttamaan strategiset tavoitteemme.

INNOLLA Innostuksemme lähde on se, että olemme Suomella töissä.

ISOSTI Pelikenttänämme on koko maailma. ​

YHDESSÄ Maalimme ja agendamme on yhteinen. ​ Työskentelemme yhdessä organisaationa ja kumppaneidemme kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi.

SISULLA Loppupeleissä vain teot ja tulokset ratkaisevat