Siirry sisältöön

Uutta globaalia kilpailukykyä yrityksille generatiivisen tekoälyn avulla

Kampanja kiihdyttää generatiiviseen tekoälyyn liittyvää innovaatiotoimintaa, jolla lisätään yritysten globaalia kilpailukykyä.

Generatiivinen tekoäly -kampanja keskittyy ensisijaisesti teknologiayrityksiin ja ICT-toimialaan. Tavoitteena on helpottaa vertaisoppimista näillä aloilla, kannustaa parhaiden käytäntöjen omaksumista ja aktivoida yrityksiä hyödyntämään generatiivista tekoälyä tuotteiden, palveluiden ja liiketoimintamallien kehittämiseen.

Kampanja toimii tiivissä yhteistyössä Teknologiateollisuus ry:n kanssa, joka on tehnyt merkittäviä investointeja tekoälyn hyödyntämisen nopeuttamiseksi. Tärkeimpiä toimenpiteitä ovat jäsenyritysten tekoälyprojekteihin sijoittaminen, AI Finland -verkoston perustaminen ja uuden tekoälytutkimuskeskuksen luominen Aalto-yliopistoon.

Business Finland on keskeisessä roolissa yritysten aktivoimisessa ja rahoittamisessa. Mahdollistamalla verkostoitumisen, vertaisoppimisen ja nopean tiedon siirron Business Finland edistää yhteistyötä ja innovaatioita.

Generatiivinen tekoäly

McKinseyn mukaan generatiivisella tekoälyllä on potentiaalia lisätä tuottavuutta jopa 40 prosenttia, ylittäen aiemmat tekoäly- ja analytiikkamenetelmät.

Generatiivinen tekoäly on osa tekoälyn laajaa kenttää. Toisin kuin perinteinen tekoäly, joka suorittaa tiettyjä tehtäviä, generatiivisella tekoälyllä on huomattava kyky: se voi luoda uutta ja alkuperäistä dataa. Tämä kyky syntyy usein oppimalla olemassa olevasta datasta.

Generatiivinen tekoäly on kehittynyt historiallisista juuristaan tämän päivän kielimalleiksi, OpenAI:n Chat GPT julkaistiin vuoden 2022 lopussa , mikä yhdisti tutkimuksen ja käytännön tavalla, joka  mahdollisti kaikille vuorovaikutuksen tämän kielimallin kanssa. Vuonna 2023 nähtiin  lukuisten muidenkin laajojen kielimallien esiinmarssi.

Generatiivinen tekoäly nähdään laajalti seuraavana suurena teknologisena läpimurtona sitten internetin keksimisen. Vaikka se saattaa tällä hetkellä olla hypen huipulla, on edelleen tärkeää, että yritykset osallistuvat aktiivisesti sen kehittämiseen ja hyödyntämiseen.

Kohderyhmät

Kampanja keskittyy ensisijaisesti korkean teknologian yrityksiin ja tieto- ja viestintätekniikan (ICT) toimialalle.

Mukaan kampanjaan

Kampanjaan liittyminen on helppoa ja maksutonta: tilaa uutiskirje, jossa kerromme kampanjan aktiviteeteista!

Tilaa uutiskirje

The economic opportunity of AI in Finland -raportti

Generatiivinen tekoäly vauhdittaa maailmanlaajuista talouskasvua tulevalla vuosikymmenellä. Se voi lisätä tuottavuutta ja parantaa Suomen kilpailukykyä. Jotta tekoälystä saataisiin mahdollisimman suuri hyöty koko yhteiskunnalle, Suomen on hyödynnettävä osaamistaan tekoälytutkimuksessa edistämällä innovointia, investointeja ja tekoälytaitoja.

Lataa raportti

Ota
yhteyttä

Head of Generative AI

Aija Kalander

+358 40 5551 637
Startup and Network Manager

Olli Sinerma

+358 45 2774 787
Ecosystem Manager

Timo Sorsa

+358 40 8237 194
Chief Funding Advisor

Anna-Maija Sunnanmark

+358 50 5577 038
Campaign Coordinator

Venni Metsäranta

+358 50 4070 305