Siirry sisältöön

Tietoa lainasta

Laina kehittämiseen ja pilotointiin

Business Finlandin laina on riskilainaa, joka myönnetään pääsääntöisesti ilman vakuutta. Lainarahoitus on edullista, korko on kolme prosenttiyksikköä alle peruskoron, kuitenkin vähintään yksi prosentti. Tämän hetkisen peruskoron voi tarkistaa Valtionvarainministeriön sivuilta.

Lainan määrä ja laina-aika

Business Finland myöntää pk-yritysten ja midcap-yritysten kehitys- ja pilotointiprojekteihin lainaa pääsääntöisesti 50 % kokonaiskustannuksista, poikkeustapauksissa ja erityisistä syistä rahoitustaso voi olla 70 %. Suuryrityksille laina on korkeintaan 50 %.

Laina-aika voi olla enimmillään jopa 20 vuotta, mutta yleisimmin laina-ajaksi sovitaan seitsemän tai kymmenen vuotta. Niistä lyhennysvapaita vuosia on kolme tai viisi, tarvittaessa enemmänkin.

Lainan maksaminen

Kun Business Finland on tehnyt lainapäätöksen, Valtiokonttori saa tiedon päätöksestä ja lähettää lainansaajalle velkakirjan allekirjoitettavaksi. Valtiokonttori maksaa ennakon, kun se on saanut allekirjoitetun velkakirjan liitteineen. Yksityiskohtaiset lainan ehdot löytyvät Valtiokonttorin lainasivuilta.

Valtiokonttori ei maksa maksuja ulkomaisille tileille. Yritykseltä tulee saada suomalaisen pankin tilinumero lainaerän maksamista varten.

Ennakko on enintään 30 % projektille myönnetystä lainarahoituksesta. Loppuosa rahoituksesta maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella, kuitenkin niin, että 20 % myönnetystä lainasta jätetään maksettavaksi vasta loppuraportin ja -tilityksen yhteydessä.

Näet lainasi tiedot kätevästi Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa. Sitä kautta saat maksutta lainasi tiliotteen sekä saldotiedot ja voit olla yhteydessä asiaasi hoitavaan asiantuntijaan. Jos tarvitset maksuaikaa erääntyneisiin lainan lyhennyksiin ja korkoihin, ota yhteys Valtiokonttoriin. 

Voit olla yhteydessä Valtiokonttorin asiakaspalveluun myös sähköpostilla: yritysluotot(at)valtiokonttori.fi tai puhelimitse: 029 550 2530.

Business Finland palvelee lainamuutoksissa

Jos projekti viivästyy, epäonnistuu tai sen tuloksia ei voida hyödyntää liiketoiminnassa, voit hakea muutosta lainaehtoihin Business Finlandista.

Ensisijaisesti lainansaajalle tarjotaan lisää takaisinmaksuaikaa, mutta joissain tapauksissa myös lainan maksamaton pääoma ja korot voidaan muuttaa osittain tai kokonaan avustukseksi.

Lainaa ei voi muuttaa avustukseksi, jos

  • yritys ei ole maksanut erääntynyttä lainaa takaisin eikä ole tehnyt tai noudattanut maksusuunnitelmaa
  • lainaennakosta tai hyväksymättä jätetyistä kustannuksista johtuva lainan ylimaksatusosuus on maksamatta Valtiokonttorille
  • yrityksellä on verovelkaa, josta se ei ole tehnyt tai noudattanut maksusuunnitelmaa
  • yrityksellä ei ole jatkuvan ja kannattavan liiketoiminnan edellytyksiä
  • projektin taloudellisen epäonnistumisen arviointi on liian aikaista. Tällöin voi olla mahdollista pidentää laina-aikaa
  • yritys ei ole päättänyt lopettaa projektin tulosten hyödyntämistä, esimerkiksi kehitettyä tuotetta markkinoidaan edelleen tai Business Finlandin rahoittamassa projektissa kehitetyistä teollisoikeuksista ei ole päätetty luopua.

Lainaehtojen muutoshakemus

Voit hakea muutosta lainaehtoihin lainamuutoshakemuksella, josta selviää perustelut laina-ajan pidentämiselle. Lue lisää lainamuutoshakemuksen tekemisestä. Toimita hakemus suojatulla sähköpostilla.