Siirry sisältöön

Lainsäädäntö

Business Finlandin toiminta on tarkoin säänneltyä

Lainsäädäntö

Business Finlandin toimintaa ohjaavat sitä koskeva erityislainsäädäntö sekä kansalliset ja EU-tason valtiontukisäädökset

Business Finland

EU-säädökset

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoitus

Rahoituspalvelukohtaiset säädökset

Business Finland on ilmoittanut Euroopan komissiolle kahdeksan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksen tukiohjelmaa

Muu merkittävä lainsäädäntö

  • Kun yritys on saanut hankintaan Business Finlandin myöntämää tai muuta julkista tukea yli 50 prosenttia hankinnan kustannuksista, yrityksen on noudatettava kokonaisarvoltaan vähintään 60.000 euron hankinnassaan hankintalakia (1397/2016). Lue myös ohje hankintalain noudattamisesta Business Finlandin rahoittamissa projekteissa.
  • Yrityskoon määrittelyssä käytämme EU:n yrityskoon määritelmää yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 1. liitteessä.